Perfect voor de stad

 

Ze moeten in staat zijn om met zeer moeilijke groeiomstandigheden overweg te kunnen. Beperkte wortelruimte, verdichte bodem, gebrek aan voedingsstoffen, wateroverlast of watergebrek, afvalgassen en strooizout zijn enkele van de factoren die de gezonde groei van stadsbomen kunnen bemoeilijken. Ook de effecten van de klimaatverandering in de vorm van steeds meer extreme weersomstandigheden, steeds langere droogteperiodes of hevige regenval met overstromingen zullen hun levensomstandigheden in de toekomst verzwaren.

Olmen zijn beter dan de gemiddelde boom bestand tegen deze uitdagingen. Daartoe draagt niet in de laatste plaats het klimaat in onze onderzoekslocatie Madison met temperaturen tussen -35°C en +40°C bij, dat tot een hoge klimaat-tolerante soortselectie heeft geleid.

Een groot voordeel van olmen is hun vermogen om meermaals per seizoen opnieuw te groeien, waardoor ze meer resistent worden tegen mogelijke beschadiging door late vorst of ontbladering. Bovendien kan de olm ook menselijke ingrepen verbazingwekkend goed verdragen. Voor stadsbomen is dat een belangrijk criterium, want snoeibeurten worden vaak niet volgens de erkende criteria uitgevoerd, maar wel volgens het structuurprofiel of de verkeersveiligheid. Zelfs schade door botsingen en schade aan de wortels door bouw- en graafwerken krijgen deze robuuste bomen doorgaans niet klein.

Veel steden hebben reeds het potentieel van onze bijzonder resistente olmen ontdekt. Als duurzame stadsbomen zullen resista® olmen daarom steeds meer het beeld van Europese steden kenmerken.

 

De longen van de stad

 

Niets kan de groei van steden nog stoppen. Met de toenemende concentratie van de menselijke bevolking in urbane agglomeratiecentra treedt ook de vraag naar een effectieve verbetering van het stedelijk microklimaat en de creatie van luchtcorridors naar de voorgrond.

Olmen behoren tot de boomsoorten, die volgens de eerste rapporten van wetenschappers tot de meeste effectieve stadsbomen behoren, omdat ze een positieve invloed op het stadsklimaat hebben: olmen zorgen voor een vermindering van fijnstof en behoren tot de kampioenen als het om de verlaging van stikstofoxide- en ozonwaarden gaat.