Perfekt för staden

 

De måste kunna klara sig i mycket tuffa tillväxtförhållanden. Begränsat rotutrymme, komprimerad jord, näringsbrist, vattenpölar eller brist på vatten, avgaser och tösalt – det är endast några av de faktorer som kan försvåra en hälsosam tillväxt hos stadsträd. Även effekter av klimatomvandlingen i form av alltfler extrema väderhändelser, torkperioder längre än genomsnittet eller kraftiga regn med översvämningar bidrar till en hårdare livsmiljö i framtiden.

Almar kan klara dessa utmaningar bättre än genomsnittet. Och det gör de inte minst i klimatet på vår forskningsanläggning Madison, där temperaturen på mellan -35°C och +40°C. Detta har lett fram till en höggradigt klimattolerant sorturval.

Ytterligare en stor fördel med almar är att de kan skjuta skott flera gånger per tillväxtperiod. Det gör dem mer resistenta mot möjliga skador p.g.a. sen frost eller kalätning. Almen klarar även direkta ingrepp från människor på ett överraskande bra sätt. För stadsträd är detta viktigt eftersom beskärning ofta inte utförs enligt erkända kriterier, utan på basis av ljusbehovsprofiler eller trafiksäkerhet. I regel klarar dessa robusta träd också påkörningsskador och skador på rötterna genom bygg- och grävarbeten.

Många städer har redan sett potentialen hos våra höggradigt resistenta almar. Därför kommer profilen och klimatet för europeiska städer i framtiden att präglas av alltfler resista®-almar.

 

Stadens lungor

 

Trenden mot urbanisering är obruten. I och med tilltagande koncentration av den mänskliga befolkningen till urbana storstädsområden blir frågan om effektiva förbättringar av städernas mikroklimat och skapande av friskluftsstråk allt viktigare.

Almar tillhör de träslag som enligt vetenskapens första bedömningar räknas till de effektivaste stadsträden, eftersom de har ett positivt inflytande på stadsklimatet: Almar reducerar findamm och går i det främsta ledet vad gäller sänkning av kväveoxid- och ozonvärdena.