Ett kultträd har blivit sällsynt

 

Almens vidsträckta kulturhistoria i Europa går tillbaka ända till antiken: Den heliga almen i Efesos är berömd, och i Eddan står Ask och Embla (liten alm) för man och kvinna. Men även det värdefulla trät och löven har alltid haft stor betydelse för människa och samhälle. Det är en paradox: Idag kämpar detta trädslag för sin överlevnad. Om man tittar på almarna runt omkring oss erbjuder bladen härjade av almsjukan en sorglig syn. Hela Europa och Nordamerika är drabbade i stor utsträckning.

Där det tidigare fanns ståtliga träd som bidrog till att försköna och mjuka upp innerstäderna, har idag hela alléer fallit offer för sjukdomen. Nyplantering av högresistenta almsorter har hittills varit enda möjligheten att få det traditionsrika trädet tillbaka.