Att plantera sin framtid

 

De filtrerar bort skadliga ämnen ur luften, anpassar sig mycket bra till urbana levnadsvillkor, klarar stressfaktorer som värme, högt stående vatten eller torka, är stabila i blåst och toleranta mot vägsalt, de växer snabbt och är dessutom vackra: Almar är perfekta träd för städer och alléer.

resista®-almar kommer från tillförlitliga, stabila och högresistenta odlingar. Efter många års internationell forskning, regelbundna tester och omfattande kontroller har de valts ut för den europeiska marknaden utifrån sina briljanta egenskaper, och levereras av auktoriserade partnerträdskolor.

Fördelar

 

Välbeprövad kvalitet

resista®-almarna har funnits i mer än 50 år i Nordamerika och nu även i Europa sedan drygt 35 år på hundratals olika platser. Enbart sorten ‘New Horizon’ har planterats mer än 40.000 gånger i mer än 15 europeiska länder.
 

Testad motståndskraft

Resistensen hos resista®-almarna mot den s.k. holländska almsjukan (Ophiostoma novo-ulmi) har visat sig hålla måttet och den testas regelbundet i tillförlitliga infektionstester med virulenta sjukdomsalstrare.

Tolerans i stadsklimat

Det har visat sig att resista®-almarna är mycket väl förberedda för de problem som klimatomvandlingen medför. De är toleranta mot stadsklimat och klarar sig mycket bra i komprimerad mark, på platser med torr luft och varm strålning, avgaser och tösalt.
 

Klarar det mesta

Resista®-almarna är vindbeständiga, stabila och klarar frost, i synnerhet trädskolorna i Wisconsin / USA har klarat vintertemperaturer på -35°C. Almarna klarar tillfälliga översvämningar, även med havsvatten, och är därför mycket väl lämpade för plantering nära stränder och alla slags vattendrag.

Resista – originalet

 

Som varumärkesnamn för våra högresistenta almplanteringar valde vi: resista®.

Med detta internationellt registrerade varumärke kopplas den entydiga ID-säkringen hos varje träd ihop med den transponder som är inbyggd i stammen. Varje enskild sort är försedd med ett sortskydd, det europeiska sortskyddet fungerar som ett patent.

resista®-almarna dras upp och säljs endast genom utvalda samarbetspartners enligt erkända kvalitetsstandarder. Sedan många år står vårt märke i Tyskland och hela Europa för certifierade, högresistenta almar på allra högsta kvalitetsnivå.

resista® är ett registrerat varumärke för
EISELE GmbH + Co KG