Kvalitet ända ut i rötterna

 

resista®-almar förökas endast genom sticklingar. På det sättet kan vi garantera de positiva egenskaper som utmärker våra resista®-almar, från kronan och ned i rötterna.

Men vad betyder det i praktiken? Våra träd växer alltid på egna rötter. Detta till skillnad mot förädlade almar som ympas på en fröplanta.

Inkompatibilitet mellan rotstock och grenar förekommer ofta p.g.a. den breda genetiska mångfalden för almarna och kan medföra risker såsom totalt bortfall även många år senare.

Även en rotinfektion med almsjukan via rotkontakt mellan angränsande almar kan hota hela allébestånd. Med rotäkta förökade resista®-almar undviker man denna risk.