Rätt beskuret, hälften vunnet

 

En viktig förutsättning för en problemfri tillväxt och god vidareutveckling hos nyplanterade träd är beskärning. Slaget och intensiteten hos beskärningen rättar sig dels efter trädslaget. I regel skall almar beskäras något intensivare, precis som lind och lönn.

Dessutom måste man ta hänsyn till kronans tillstånd när trädet kommer från trädskolan. Träd är levande väsen och deras tillväxt kan inte standardiseras med tanke på vädrets makter. Under kalla år i trädskolan behövs väl knappt någon beskärning (man kan ju bara ta bort det som har växt fram), och därför måste kronorna nu gallras ordentligt på växtplatsen. Gynnsamma tillväxtförhållanden har gjort extra korrigerande beskärning nödvändig, då behövs inte så mycket beskäras på växtplatsen.

En bred-pyramidal kronform bör vara målet för beskärningsåtgärderna. Förutom borttagning av konkurrerande grenar kan de övre huvudgrenarna kortas ned mer än de undre, därvid bör man beskära endast ettårsträt, om möjligt. Den del av grenarna kan tas bort och sidogrenar kortas. Vid urtagning av grövre grenar t.ex. i kronansatsen, skär man alltid på grenringen.

Intensiteten hos plantbeskärningen påverkas av om träden planteras utan stamskydd, med stamskydd eller från container, på hösten eller tidig vår (ev. redan med satta knoppar).