Ut i vida världen

 

resista® unga träd utvecklas vid vår trädskola i Darmstadt genom sticklingar. När stammen har fått ett omfång på 6-8 cm, får den en transponder för entydig identifiering.

Omsorgsfullt utvalda partnerträdskolor på olika europeiska orter tar emot de unga resista®-almarna för fortsatt odling.

Vid en stamomkrets på 14-16 cm är de klara att säljas till slutkunder eller andra trädskolor. De finns som högstammiga träd fr.o.m. kvalitet 3xv. både i container och med stamskydd.

På det sättet är det säkerställt att du som köpare av resista®-almar alltid hittar en kompetent kontaktperson i din närhet som kan besvara dina frågor om val av växtplats samt skötsel.