Logo resista Ulmus Fiorente
 
ULMUS ’Fiorente’ är en korsning av ULMUS pumila och ULMUS minor. Den är en korsning från det odlingsarbete som bedrivs av prof. Lorenzo Mittempergher & Dr. Alberto Santini C.N.R. Florens, Italien.

Namnet ’Fiorente’ (översatt „blommande“) valdes dels för det snabba och upprätta växtsättet, dels påminner det om det historiska namnet på ursprungsstaden (Florentia, Fiorenza, Firenze).

Det är ett medelstort till stort träd, bladverket är mättat grönt och gulgrönt hos de unga kvistarna. Bladen är vackert glansiga. Bladen håller sig gröna långt in på hösten, och detta träd håller kvar bladen längst bland resista®-almarna. Under de unga åren är barken lätt silvrigt grågrön och får sedan den almtypiska röd-bruna färgen.

Trädet övertygar som stads-, park- och alléträd med den mjuka formen, med grenar som blir allt styvare nedifrån och upp, med måttliga sidoförgreningar och en väl genomgående huvustam. Kronan är pyramidformad och smalnar av i toppen.

I försök genomförda av de ursprungliga odlarna dr A. Santini och prof. L. Mittempergher i Italien uppvisade ’Fiorente’ de största tillväxttalen bland de testade almsorterna. Av en stickling uppstod efter 23 år ett träd med ett omfång på 160 cm och en höjd på 20 m. Genom den yppiga, snabba tillväxten och den utmärkta träkvaliteten är denna sort därför intressant även för ädelträproduktion.
 

Särskilda karakteristika

Hög resistens mot almsjuka som orsakas av Ophiostoma ulmi och O. novo-ulmi. Mycket hög vindtolerans och tolerans mot torkstress.

EU-sortskydd tilldelat 25 mars 2010.
 

Referenser + Nedladdningar

Pict Produktblatt Fiorente 
• Referenser: ULMUS ’Fiorente’ översikt
• Referenser: ULMUS ’Fiorente’ skog + landskap
• Referenser: ULMUS ’Fiorente’ industripark
 
• Produktblad: ULMUS ’Fiorente’ (PDF, 2,8 MB)
• Hämta område: andra broschyrer och språk