Rätt start

 

Almar betraktas som lättplanterade träd. Vi kan bekräfta denna egenskap även för resista®-almarna. Trots det bör de behandlas med vederbörlig omsorg vid planteringen.

Uppväxten och vidareutvecklingen hos dina resista®-almar går då snabbare och det händer klart mer sällan att enskilda träd faller bort.