Utvald mångfald

 

Bland ett stort antal resistenta almplantor och på basis av många års internationell forskning och erfarenhet har våra experter valt ut några sorter för märket resista®. resista®-almarna kännetecknas dels av en hög resistensnivå, dels av en mycket hög lämplighet som stads- och alléträd.

De fyra sorterna ’New Horizon’, ’Rebona’’Rebella’ och ’Fiorente’ kan levereras över hela Europa som standardträd genom auktoriserade partnerträdskolor. Andra sorter är under övervägande.