Logo resista Ulmus Rebella
 
ULMUS ’Rebella’ är en korsning av ULMUS parvifolia och ULMUS americana från från det odlingsarbete som bedrivs av prof. Smalley & prof. Guries, Madison University, Wisconsin / USA.

’Rebella’ är ett litet till medelstort träd. Den dekorativt lösa kronan som hänger över i spetsen visar ett tätt lövverk med ganska små, smala blad. På hösten uppvisar ’Rebella’ mycket vackra röd-orange färger.

Under de unga åren är barken silvrigt grågrön och får sedan den almtypiska röd-bruna färgen.

Trädet övertygar som stads-, park- och alléträd med den mjuka formen. Alla hittillsvarande undersökningar visar att sorten inte bildar frö. Höstfärgerna kan dyka upp tidigt och de små bladen ger trädet ett filigrant utseende. De tappade bladen bryts snabbt ned.
 

Särskilda karakteristika

Mycket god lämplighet som trädgårdsträd tack vare det lilla formatet. Mycket hög resistens mot almsjukan orsakad av Ophiostoma ulmi och O. novo-ulmi.

EU-sortskydd tilldelat 7 mars 2011.
 

Referenser + Nedladdningar

Pict Produktblatt Rebella 
• Referenser: ULMUS ’Rebella’ översikt
 
• Produktblad: ULMUS ’Rebella’ (PDF, 2,4 MB)
• Hämta område: andra broschyrer och språk