Logo resista Ulmus Rebona
 
ULMUS ’Rebona’ är en korsning av ULMUS japonica och ULMUS pumila från det odlingsarbete som bedrivs av prof. Smalley & prof. Guries, Madison University, Wisconsin / USA.

’Rebona’ är en snabbväxande, medelstor till stor alm med rak huvudstam som ofta sträcker sig ända upp i trädtoppen och bildar en brett konformad krona av hög estetisk karaktär. ’Rebona’ liknar i många hänseenden sin systersort ULMUS ’New Horizon’; lövet är något mörkare och mindre än hos ’New Horizon’.

Bred tolerans i valet av plats. Lämpligt för många olika platser, även svaga, eftersom trädet är mindre krävande, vindbeständigt, vinterhårt och tolerant mot stadsklimat. När träden väl har vuxit fast och etablerat sig ordentligt på den slutliga platsen uppvisar de en enorm tolerans mot torkstress. Soliga till halvskuggiga lägen är bra, med svagt sura till alkaliska jordar, från ytliga till djupa, måttligt torra till fuktiga. Översvämningar, också sommartid, är inga problem. God tålighet mot tösalt.

Passar mycket bra som allé- och gatuträd tack vare den goda formen och lättsköttheten. Höstlöven sönderdelas snabb. Mycket god anpassningsförmåga till stadsklimat. Den höga toleransen för översvämningar gör trädet mycket lämpligt för platser nära vattendrag och med risk för översvämning, även i närheten av kuster.
 

Särskilda karakteristika

Mycket hög resistens mot almsjukan som orsakas av Ophiostoma ulmi och O. novo-ulmi testas kontinuerligt sedan 1979 i egna och myndigheters försök). Mycket tolerant mot Verticillium (svamp). Mycket frosttåligt, vindstabilt och tolerant mot torkstress. God tålighet mot tösalt.

EU-sortskydd tilldelat 19 oktober 1998.
 

Referenser + Nedladdningar

Pict Produktblatt Rebona 
• Referenser: ULMUS ’Rebona’ översikt
• Referenser: ULMUS ’Rebona’ allé
• Referenser: ULMUS ’Rebona’ stad
 
• Produktblad: ULMUS ’Rebona’ (PDF, 2,2 MB)
• Hämta område: andra broschyrer och språk