Ett kultträd i fara

 

Liten fiende med stor skadeverkan

I den nordiska mytologin representerade Ask och Embla man och kvinna, och de betraktades som mänsklighetens urfäder. I Sydfrankrike är almarna rättvisans träd och i USA firas almen som frihetens träd. Bortsett från den mytiska betydelsen uppskattas almar i både Europa och Nordamerika i städernas grönområden och alléer, inte minst för det värdefulla trät och den tilltalande formen. Men detta kultträd är i farozonen: Dess stora fiende – en mikroskopiskt liten organism, svamparten Ophiostoma ulmi.
 

En allians med konsekvenser

Svampen sprids huvudsakligen av en aningslös transportör: almsplintborren. I näringsbanorna under barken på drabbade träd kommer almsplintborren i kontakt med svampen. De unga djuren infekteras, intet ont anande, av svamptrådar i barkområdet eller av sporer som har kommit in med moderbaggen i näringsgångarna.

Fara med domino-verkan

När de unga baggarna lämnar det sjuka trädet och livnär sig av den saftiga barken hos grenarna på friska träd, tränger svampsporerna in i det vattenledande systemet. Svampinfektionen framkallar en störning i vattentillförseln, kronan torkar ut och trädet dör.

Almsplintborren tar sig till nästa friska träd. Sjukdomen kan drabba hela alléer.