Hela vägen

 

Varje resista®-alm är unik. En implanterad transponder garanterar att du kan identifiera varje träd som lämnar vår plantskola och följa dess produktionsväg bakåt.

Transpondern ligger kvar i trädstammen på det ställe den sattes in, och blir alltmer övervuxen för varje år. Trots det kan den läsas av utan problem i 20 år framåt. Våra transpondrar har utvecklats i samarbete med AEG Ulm/Tyskland och har implanterats i varje resista®-alm oavbrutet sedan 2003.