Med omsorg och kunskap

 

Alla resista®-almar förökas genom sticklingar i Darmstadt av våra erfarna medarbetare. En förutsättning är en noggrant förberedd moderplanta från vilken sticklingarna kan tas.

Efter de första veckorna i det vältempererade växthuset härdas sticklingarna, som nu har fått rötter, och utplanteras på friland – till en början under tunnel. Under tiden kontrolleras och beskärs de fortlöpande. När bladen har tappats röjs de undan.

Genom ett noggrant urval av de unga plantorna för vidareodling skapar vi de bästa förutsättningarna för ett kraftigt och jämnt rotsystem, eftersom rotens kvalitet är lika viktig som det som växer ovan jord.

Under tidig vår planteras de ut på trädskolan i rader med optimalt avstånd. Fram till leveransen till våra utvalda samarbetspartners dras almarna upp på tonkinstav och beskärs regelbundet. Efter två till tre år har de nått ett genomsnittligt stamomkrets på 8-10 cm och levereras till våra partnerträdskolor för fortsatt odling.