Logo resista Ulmus New Horizon
 
ULMUS ’New Horizon’ är en korsning mellan ULMUS japonica och ULMUS pumila från det odlingsarbete som bedrivs av prof. Smalley & prof. Guries, Madison University, Wisconsin / USA.

’New Horizon’ är ett snabbväxande, medelstort träd. Kronan växer sig tät och blir brett konformad till äggformad. Tillväxten av stamtjockleken är mycket kraftig ända ifrån början. Det täta, mycket friska, fräscht gröna bladverket ger trädet en hög estetisk touch. Barken är ljust gråbrun med en lätt rödaktig nyans. Till en början glatt bark, därefter med längsgående sprickor.

Passar mycket bra som allé- och gatuträd, tack vare kompakt form och hög anpassningsförmåga till varierande ljusförhållanden. Bred tolerans i valet av plats. Lämpligt för många olika platser, även svaga, eftersom trädet är mindre krävande, vindbeständigt, vinterhårt och tolerant mot stadsklimat.

När träden väl har vuxit fast och etablerat sig ordentligt på den slutliga platsen uppvisar de en enorm tolerans mot torkstress. Soliga till halvskuggiga lägen är bra, med svagt-sura till alkaliska jordar, från ytliga till djupa, måttligt torrt till fuktigt. Översvämningar, också sommartid, är inga problem.
 

Särskilda karakteristika

Mycket hög resistens mot almsjukan som orsakas av Ophiostoma ulmi och O. novo-ulmi (testas kontinuerligt sedan 1979 i egna och myndigheters försök). Mycket tolerant mot Verticillium (svamp). Mycket frosttåligt, vindstabilt och tolerant mot torkstress. God tålighet mot tösalt.

EU-sortskydd tilldelat 17 maj 1999.
 

Referenser + Nedladdningar

Pict Produktblatt New Horizon 
• Referenser: ULMUS ’New Horizon’ översikt
• Referenser: ULMUS ’New Horizon’ allé
• Referenser: ULMUS ’New Horizon’ stad
• Referenser: ULMUS ’New Horizon’ skog + landskap
• Referenser: ULMUS ’New Horizon’ industripark
• Referenser: ULMUS ’New Horizon’ park + trädgård
 
• Produktblad: ULMUS ’New Horizon’ (PDF, 2,4 MB)
• Hämta område: andra broschyrer och språk